ตรวจสอบรายชื่อ    ภูเรือไนท์รัน มินิมาราธอน 2020

ชื่อ-นามสกุล หมายเลข BIB ระยะ รุ่นอายุ ไซส์เสื้อ สถานะ


คำอธิบายสถานะ


- รอชำระเงิน หมายถึง ได้รับข้อมูลการสมัครแล้ว รอผู้สมัครทำการชำระเงิน และ/หรือ ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
- รอยืนยันการชำระเงิน หมายถึง ผู้สมัครได้ทำการแจ้งชำระเงินแล้ว รอระบบยืนยันภายใน 1-2 วันทำการ
- การสมัครสำเร็จ หมายถึง ขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้น และได้รับการยืนยันแล้ว

สามารถโอนเงินค่าสมัครได้ที่

เลขที่ บ/ช 081-1-265-21-7
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี คุณธัญญพัทธ์​ สมบูรณ์ผล​


วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์


วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00-17:30 น. และ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00-21:00 น.
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
เอกสาร : บัตรประชาชน, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์