ตรวจสอบรายชื่อ    RMUTI Natres RUN 1st

ชื่อ-นามสกุล หมายเลข BIB ระยะ รุ่นอายุ ไซส์เสื้อ สถานะคำอธิบายสถานะ


- รอชำระเงิน หมายถึง ได้รับข้อมูลการสมัครแล้ว รอผู้สมัครทำการชำระเงิน และ/หรือ ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
- รอยืนยันการชำระเงิน หมายถึง ผู้สมัครได้ทำการแจ้งชำระเงินแล้ว รอระบบยืนยันภายใน 1-2 วันทำการ
- การสมัครสำเร็จ หมายถึง ขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้น และได้รับการยืนยันแล้ว

สามารถโอนเงินค่าสมัครได้ที่

เลขที่ บ/ช 438-110578-9
ธนาคารไทยพาณิชย์
นางสาวพิชาพัชร์ ฐิติธนอภิพงษ์


วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์


กรณีรับเบอร์ด้วยตนเอง
กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา (เท่านั้น) มาแสดงเป็นหลักฐานในการรับเบอร์วิ่ง
ในวันเสาร์ที่ 10-11 ก.พ. 2566 เวลา 10.00 - 18.00 น.
ที่ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน อ.พังโคน จ.สกลนคร


ติดต่อสอบถาม


คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วข.สกลนคร
โทร : 042 771 440
https://web.facebook.com/RMUTINatresRUN1st

โทร : 066-052-2596
Line : @bothlnw (มี @ ด้านหน้า)