ตรวจสอบรายชื่อ    แล่นสุขใจ จิตเวชเลยฯ มินิมาราธอน 2020

ชื่อ-นามสกุล หมายเลข BIB ระยะ รุ่นอายุ ไซส์เสื้อ สถานะ


คำอธิบายสถานะ


- รอชำระเงิน หมายถึง ได้รับข้อมูลการสมัครแล้ว รอผู้สมัครทำการชำระเงิน และ/หรือ ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
- รอยืนยันการชำระเงิน หมายถึง ผู้สมัครได้ทำการแจ้งชำระเงินแล้ว รอระบบยืนยันภายใน 1-2 วันทำการ
- การสมัครสำเร็จ หมายถึง ขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้น และได้รับการยืนยันแล้ว

สามารถโอนเงินค่าสมัครได้ที่

เลขที่ บ/ช 403-0-96436-2
ธนาคารกรุงไทย
เดินวิ่งการกุศล โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์


วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์


วันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 08.30 - 20.30 น.
และวันเสาร์ที่ 22 ก.พ. 2563 เวลา 08.30 - 18.00 น.
ที่ อาคารอำนวยการ รพ.จิตเวชเลยราชนครินทร์ อ.เมือง จ.เลย
เอกสาร : บัตรประชาชน, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์