ตรวจสอบรายชื่อ    KHON KAEN INTERNATIONAL ULTRA RUN 2020

ชื่อ-นามสกุล หมายเลข BIB ระยะ รุ่นอายุ ไซส์เสื้อ สถานะ


คำอธิบายสถานะ


- รอชำระเงิน หมายถึง ได้รับข้อมูลการสมัครแล้ว รอผู้สมัครทำการชำระเงิน และ/หรือ ยังไม่ได้แจ้งชำระเงิน
- รอยืนยันการชำระเงิน หมายถึง ผู้สมัครได้ทำการแจ้งชำระเงินแล้ว รอระบบยืนยันภายใน 1-2 วันทำการ
- การสมัครสำเร็จ หมายถึง ขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้น และได้รับการยืนยันแล้ว

สามารถโอนเงินค่าสมัครได้ที่

เลขที่ บ/ช 789-0-19101-4
ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี น.ส.นันทพร ทัศคร


วัน-เวลา และสถานที่รับเบอร์


วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00-19:00 น. ณ ลานไห สวนสาธารณะบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เอกสาร : บัตรประชาชน, สำเนา หรือรูปถ่ายในโทรศัพท์