วิธีการสมัคร

1) คุณสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครได้ด้วยการกดที่ปุ่ม "สมัครเลย" ด้านบนขวา

2) ระบบจะพามายังหน้าจอ "เข้าสู่ระบบ"
คลิ๊กที่ "ดำเนินการต่อโดยไม่ต้อง Login" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครโดยไม่ต้อง Login (ข้ามไปขั้นตอนที่ 6)
หรือคลิ๊กที่ "เข้าสู่ระบบด้วย Facebook" เพื่อเข้าสู่ระบบโดยใช้เฟสบุ๊ค (ไปยังขั้นตอนถัดไป)
หรือคลิ๊กที่ "Sign Up Here" เพื่อสมัครสมาชิก (ไปยังขั้นตอนถัดไป)

* การเข้าสู่ระบบจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ตลอดเวลา จนกว่าจะชำระค่าสมัคร และสามารถจัดการสมัครให้กับบุคคลอื่น การสมัครเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม เพื่อให้สะดวกในการชำระเงิน โดยสามารถชำระเงินรวมและแจ้งชำระเงินรวมในครั้งเดียวได้

3) กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวต่างๆให้ครบถ้วน

*สำคัญ กรุณาตรวจสอบอีเมล์ เลขที่บัตรประชาชน เพศ วันเดือนปีเกิด ของท่านให้ถูกต้อง ก่อนกดบันทึกข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้อีกหลังจากกดบันทึก

4) กดปุ่ม "Register" เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก

*สำคัญ กรุณาตรวจสอบอีเมล์ เลขที่บัตรประชาชน เพศ วันเดือนปีเกิด ของท่านให้ถูกต้อง ก่อนกดบันทึกข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถแก้ไขได้อีกหลังจากกดบันทึก

5) ระบบจะแสดง "การบันทึกข้อมูลสำเร็จ" และส่งคุณไปยังหน้าจอ "ใบรับสมัคร"

*กด "click here" หากระบบไม่พาไปโดยอัตโนมัติ

6) ระบบจะส่งคุณมายังหน้าจอ "ใบรับสมัคร" โดยข้อมูลส่วนตัวที่บันทึกไว้ก่อนหน้าจะถูกโหลดมาไว้ในใบสมัครโดยอัตโนมัติ

7) เลือกระยะการแข่งขันที่ต้องการ จากนั้นเลือกรุ่นอายุ (ระบบจะจัดรุ่นที่สามารถสมัครได้ไว้ให้) และเลือกไซส์เสื้อที่ต้องการ

8) อ่านคำรับรองของผู้สมัคร คลิ๊กที่ปุ่มยอมรับ จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก"

9) ระบบแสดงหน้าต่าง "การสมัครสำเร็จ" กดที่ "click here" หรือรอ 10 วินาที เพื่อข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

10) ระบบแสดงหน้าต่าง "รายการสมัคร" หากต้องการสมัครเพียงคนเดียวให้ ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 13 หากต้องการสมัครให้ผู้อื่นอีกให้ดูขั้นตอนถัดไป

11) คลิ๊กที่ลิงค์ใบรับสมัครงานวิ่งที่ต้องการอีกครั้ง ข้อมูลส่วนตัวที่บันทึกไว้ก่อนหน้าจะถูกโหลดมาไว้ในใบสมัครโดยอัตโนมัติ กดที่ปุ่ม "สมัครให้ผู้อื่น" เพื่อกรอกข้อมูลของผู้สมัครท่านอื่น

12) กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม "บันทึก" สามารถสมัครให้ผู้อื่นต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ต้องการ

13) ในหน้ารายการสมัคร เลือกรายการสมัครที่ต้องการชำระเงิน โดยรายการที่เลือกไว้จะอยู่ทางด้านขวา กดปุ่มชำระเงินเพื่อเข้าสู่ขึ้นตอนการชำระเงิน

14) ระบบจะทำการสรุปรายชื่อผู้สมัคร ค่าสมัครรวม และหมายเลขบัญชี กรุณาโอนเงินค่าสมัครภายใน 3 วัน

15) หลังจากโอนเงินค่าสมัครตามยอดรวมที่ระบุไว้แล้ว สามารถแจ้งชำระเงินได้ที่เมนูแจ้งชำระเงิน เลือกรายการที่ต้องการชำระเงิน

16) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมอัพโหลดสลิปโอนเงิน จากนั้นกดปุ่ม "ส่งข้อมูล"

17) ในหน้ารายการสมัคร รายการที่เลือกไว้ จะเปลี่ยนสถานะเป็นรอยืนยันการชำระเงิน จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก ระบบจะทำการยืนยันการชำระเงินภายใน 1-2 วันทำการ

18) สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงิน รายละเอียดต่างๆ ได้ที่หน้า "รายการสมัคร" หรือเมนู "ตรวจสอบรายชื่อ" โดยระบุ ชื่อ หรือ นามสกุล หรือเลขที่บัตรประชาชน หรือชมรม จากนั้นกดที่ปุ่ม "ค้นหา"

พบปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร : 062-893-6901
Line ID : @bothlnw