นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวก ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ www.bothlnw.com ทาง www.bothlnw.com จึงได้ทำการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address), หมายเลขบัตรประชาชน (Citizen ID), ชื่อ (Name), ที่อยู่ (Address), หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number), โรคประจำตัว (Medical Condition) เป็นต้น
2. www.bothlnw.com ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวได้เก็บข้อมูล รวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ www.bothlnw.com ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. www.bothlnw.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ www.bothlnw.com เท่านั้น
2. www.bothlnw.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ www.bothlnw.com ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่ www.bothlnw.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ในกิจการหรือกิจกรรมของ www.bothlnw.com เป็นต้น www.bothlnw.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ www.bothlnw.com

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทาง www.bothlnw.com จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น www.bothlnw.com จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ www.bothlnw.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ www.bothlnw.com สามารถบันทึกหรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม

การลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

ในการลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทั้งหมดที่ได้เคยระบุไว้ในแพลตฟอร์ม ยกเว้นข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน, ชื่อ นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด และข้อมูลประวัติการสมัคร ที่มีความจำเป็นต้องสงวนไว้เพื่อให้ข้อมูลกิจกรรมที่มีความเกี่ยวโยงกับผู้ใช้ยังคงสมบูรณ์และถูกต้อง การลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานสามารถทำได้โดย กดที่ปุ่ม ลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน คลิ๊กที่ปุ่ม สมาชิก ที่มุมขวาบน >> ข้อมูลส่วนตัว และ ลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน