รายการแจ้งชำระเงิน
** หากไม่สามารถอัพโหลดสลิปได้ ให้ลองทำรายการโดยใช้ Google Chrome